30
NOV
2012

Hva kan jeg gjøre selv?

Comments : 0

Mange er nevenyttige og vil gjerne utføre arbeid i egen bolig, også for å spare penger. Det er ikke alltid at dette lønner seg og det er enkelte arbeider den enkelte ikke kan utføre selv men som må overlates til fagarbeidere. Her nevnes rørleggerarbeider og elektriker arbeider, samt membranarbeider på bad.

Dårlig utført (ikke faglært) arbeid kan få alvorlige konsekvenser som den enkelte eier/beboer kan bli gjort ansvarlig for dersom en skade oppstår. Vi anbefaler derfor at man overlater slike arbeider til faglærte og autoriserte virksomheter.